Sıkça Sorulan Sorular

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Nedir?

Mesleki Yeterlilik Eğitimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun akredite ettiği firmaların yaptığı Mesleki Yeterlilik Sınavına hazırlık kursudur.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi sonucu sertifika verilir mi?

Evet verilmektedir. Verilen bu sertifika Milli Eğitim Bakanlığının resmi sertifikasıdır.

Mesleki Yeterlilik Eğitiminin Faydası Nedir?

Biz bunu üniversite sınavlarına hazırlık kurslarına benzetmekteyiz. Mesleki Yeterlilik Sınavları belirli bir usul ve esaslara göre yapılmaktadır. Mesleğinde tecrübeli kişilerin bu sınavlarda başarısız olmalarının nedeni, bu usul ve esaslara hâkim olamamasıdır. Firmamızın uzman eğiticileri sayesinde Mesleki Yeterlilik Sınavına yönelik eğitimler verilmektedir. Oluşturacağınız kendi gruplarınıza da eğitimler verebileceğimiz gibi bireysel başvurular ile oluşturduğumuz sınıflarda eğitim vermekteyiz.

Hijyen Eğitimi almak zorunda olan meslek grupları hangileridir?

Her türlü gıda üretimi ve perakende sektöründe çalışanlar, Otel, pansiyon, motel, misafirhane ve her türlü konaklama faaliyetinde bulunan işyerlerinde çalışanlar, Erkek – Bayan Kuaförleri, Kaplıcalar, tattoo ve piercing merkezlerinde çalışanlar, İşletmelere (otellere v.b.) bağlı veya ayrı; güzellik salonları, masaj salonları, sauna çalışanları, Tüketim amaçlı doğal mineralli suların üretimini yapan işletmelerde çalışanlar ve içme suyu tesislerinde çalışanlara zorunludur.

Mesleki Eğitim zorunlumudur?

Mesleki eğitim tehlikeli ve çok tehlikeli iş alanlarında çalışan tüm personele zorunludur.

Yangın Eğitimi Zorunlumudur ?

Evet zorunludur, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8.Maddesinin e) bendinde “İşveren, işçilerin kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike olduğunda ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, kendi bilgileri doğrultusunda ve mevcut teknik donanımlar ile tehlikenin sonuçlarının engellenmesi için gerekeni yapabilecek durumda olmalarını sağlamak zorundadır.” başlığı altında bu zorunluluk belirtilmektedir. Burada Bakanlık işverene sorumluluk yüklemektedir.

İlk Yardım Eğitimi Zorunlumudur ?

İlk Yardım Eğitimi zorunludur, İlk Yardım Eğitimi için genel bilgiye burdan ulaşabilirsiniz. İlk Yardım Eğitimi